Kullan─▒c─▒ S├Âzle┼čmesi

ÇEMBER MOB─░L UYGULAMASI KULLANICI SÖZLE┼×MES─░

 

 

1.) TARAFLAR

─░┼čbu Kullan─▒c─▒ Sözle┼čmesi (“Sözle┼čme”), Edanur Y─▒ld─▒z Er┼čen T─░O Bili┼čim (Bundan sonra “T─░O” olarak an─▒lacakt─▒r.) ile ÇEMBER uygulamas─▒n─▒ kullananlar (Bundan sonra “Kullan─▒c─▒” olarak an─▒lacakt─▒r.) aras─▒nda akdedilmektedir.

2.) TANIMLAR

A┼ča─č─▒daki tan─▒mlar, i┼čbu sözle┼čme kapsam─▒nda at─▒fta bulunulacak tan─▒mlamalar olup, aç─▒klanan anlamlar çerçevesinde kullan─▒lacakt─▒r.

2.1.) Uygulama: ÇEMBER isimli mobil uygulama, tüm mobil cihazlarda çal─▒┼čan mobil uygulama yaz─▒l─▒m─▒n─▒ ve bu yaz─▒l─▒m ile ba─člant─▒l─▒ olarak olu┼čturulan ürün ve hizmetlerin sunuldu─ču tüm sanal mecralar─▒ ifade etmektedir.

2.2.) Kullan─▒c─▒/Üye: Uygulamaya i┼čbu sözle┼čmede belirlenen yöntemlerle kay─▒t olup uygulama taraf─▒ndan sunulan ürün ve hizmetlerden i┼čbu sözle┼čmede belirtilen ko┼čullar dâhilinde yararlanan ki┼čileri ifade etmektedir.

2.3.) Sisteme Eri┼čim Araçlar─▒: Kullan─▒c─▒n─▒n hesab─▒n─▒ yönetim sayfas─▒, uygulamaya eri┼čim sa─člayan kullan─▒c─▒ ad─▒, ┼čifre, kod, parola gibi yaln─▒zca Kullan─▒c─▒n─▒n bilgisinde olan bilgileri ifade etmektedir.

2.4.) Hizmetler: ÇEMBER uygulamas─▒ içerisinde kullan─▒c─▒lar─▒n i┼čbu sözle┼čme içerisinde tan─▒ml─▒ olan ve sözle┼čmenin 6. Maddesinde yer alan hizmetleri gerçekle┼čtirmelerini sa─člamak amac─▒yla ortaya konulan tüm i┼č ve i┼člemleri ifade etmektedir.

2.5.) ─░leti┼čim Kanallar─▒: An─▒nda bildirim, e-posta, sms, mms, telefon ile bildirim gibi ileti┼čim mecralar─▒n─▒ ifade etmektedir.

2.6.) Uygulama Bilgilerim Ekran─▒/ Portal: Kullan─▒c─▒n─▒n uygulama kapsam─▒nda yer alan hizmetlerden yararlanabilmesi için gerekli i┼člemleri gerçekle┼čtirebildi─či, ki┼čisel bilgilerini ve uygulama baz─▒nda kendisinden talep edilen bilgilerini girdi─či, sadece kullan─▒c─▒ taraf─▒ndan belirlenen kullan─▒c─▒ ad─▒ ve ┼čifre ile eri┼čilebilen kullan─▒c─▒ya özel web sayfas─▒n─▒ ifade etmektedir.

2.7.) Ki┼čisel  Bilgiler/Gizli  Bilgiler: Ki┼či ad─▒ soyad─▒, telefon numaras─▒, e-posta adresi, sosyal medya hesaplar─▒, IBAN numaras─▒ ve kullan─▒c─▒y─▒ tan─▒mlamaya yönelik her türlü bilgiyi ifade etmektedir.

2.8.) Ürün: Kullan─▒c─▒lar─▒n uygulamaya yükledikleri yaz─▒l─▒ içeriklerden olu┼čan para biriktirme organizasyonunu ifade etmektedir.


3.) KONU VE KAPSAM

─░┼čbu sözle┼čmenin konusu; ÇEMBER uygulamas─▒nda mevcut olan ve/veya ileride T─░O taraf─▒ndan sunulacak tüm ürün ve hizmetlerin, bu ürün ve hizmetlerden yararlanma ┼čartlar─▒ ile taraflar─▒n i┼čbu sözle┼čme çerçevesinde kar┼č─▒l─▒kl─▒ hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir.


4.) ÜYEL─░K VE KULLANIM ┼×ARTLARI


4.1.) Mobil uygulamadan yararlanmak isteyen ki┼čiler, uygulama üye ol ekran─▒nda var olan formu doldurarak uygulamaya üye olabilirler. Kullan─▒c─▒lar, uygulamaya e-posta ve ┼čifre ile giri┼č yapabileceklerdir.

4.2.) Re┼čit olmayan veya tüzel ki┼či üyeler için tüzel ki┼čiyi temsil ve ilzam etmeye yetkili olmayan ki┼čiler kanal─▒yla yap─▒lan ba┼čvurular, herhangi bir ┼čekilde tespit edildi─či takdirde kay─▒t i┼člemlerini tamamlam─▒┼č olsa dahi "Kullan─▒c─▒” olmaktan gelen haklardan yararlanamazlar. Aksi yöndeki talep ve i┼člemler ile olu┼čabilecek zararlar T─░O’nun sorumlu─čunda de─čildir.

4.3.) ÇEMBER’e üye olabilmek için kullan─▒c─▒n─▒n, T─░O taraf─▒ndan geçici olarak üyelikten uzakla┼čt─▒r─▒lmam─▒┼č veya üyeli─či süresiz olarak yasaklanmam─▒┼č olmas─▒ gerekmektedir. Yukar─▒da belirtildi─či gibi T─░O taraf─▒ndan i┼čbu sözle┼čmenin 5.1. numaral─▒ maddesi uyar─▒nca geçici olarak üyelikten uzakla┼čt─▒r─▒lm─▒┼č veya üyeli─či süresiz olarak yasaklanm─▒┼č olan ki┼čilerin kay─▒t i┼člemlerini tamamlam─▒┼č olmalar─▒ uygulamaya üyelik hakk─▒ kazanma sonucunu do─čurmayacak ve bu nedenle olu┼čabilecek zararlardan T─░O sorumlu olmayacakt─▒r.

5.) KAR┼×ILIKLI HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLER

 

5.1.) Kullan─▒c─▒ Hak ve Yükümlülükleri

 

5.1.1.) Kullan─▒c─▒, kullan─▒m prosedürlerini yerine getirirken, uygulamadaki ürün veya hizmetlerden faydalan─▒rken ve uygulamadaki ürün veya hizmetler ile ilgili herhangi bir i┼člemi yerine getirirken i┼čbu sözle┼čme içerisinde yer alan tüm ┼čartlara ve yürürlükteki tüm mevzuata uygun hareket edece─čini, i┼čbu sözle┼čmede belirtilen tüm ┼čart ve kurallar─▒ okudu─čunu, anlad─▒─č─▒n─▒ ve onaylad─▒─č─▒n─▒ kabul etmi┼čtir.

5.1.2.) Kullan─▒c─▒, yürürlükteki emredici kanun hükümleri gere─čince resmi makamlara aç─▒klama yapmakla yükümlü oldu─ču durumlarda, resmi makamlar taraf─▒ndan usulüne uygun olarak bu bilgilerin talep edilmesi halinde, T─░O’nun üyelere ait gizli/özel/ticari bilgileri resmi makamlara aç─▒klamaya yetkili olaca─č─▒n─▒ ve bu sebeple kendisinden her ne nam alt─▒nda olursa olsun tazminat talep edilemeyece─čini kabul etmi┼čtir..

5.1.3.) Kullan─▒c─▒, T─░O’nun i┼čbu sözle┼čme konusu ürün ve hizmetlerin ifas─▒na yönelik olarak ve/veya bu amaçla anla┼čma akdetti─či i┼č ortaklar─▒na, üyelere ait ticari bilgileri aç─▒klamaya yetkili olaca─č─▒n─▒ onaylam─▒┼č ve bu sebeple kendisinden her ne nam alt─▒nda olursa olsun tazminat talep edilemeyece─čini kabul etmi┼čtir.

5.1.4.) Kullan─▒c─▒, uygulamaya eri┼čmek için kulland─▒─č─▒ Sisteme Eri┼čim Araçlar─▒n─▒ (kullan─▒c─▒ ad─▒, ┼čifre, kod gibi) gizli tutmakla yükümlüdür. Sisteme eri┼čim araçlar─▒n─▒ kullanma hakk─▒ münhas─▒ran kullan─▒c─▒ya aittir. Kullan─▒c─▒ i┼čbu bilgilerini üçüncü ┼čah─▒slara if┼ča etmeyecektir. Sisteme eri┼čim araçlar─▒n─▒n üçüncü bir ┼čah─▒s taraf─▒ndan kullan─▒m─▒n─▒n sonuçlar─▒ndan tamam─▒ ile Kullan─▒c─▒ sorumludur. T─░O, bu gibi usulsüz kullan─▒mlar─▒ yapan ki┼čilerin kimliklerini tespit etmekle yükümlü de─čildir. Kullan─▒c─▒, yukar─▒da belirtilen hükümler sakl─▒ kalmak kayd─▒yla, i┼čbu bilgilerinin üçüncü bir ┼čah─▒s taraf─▒ndan kullan─▒m─▒ndan ve bunun neticelerinden kendisinin sorumlu oldu─čunu, i┼čbu bilgilerin kullan─▒m─▒ suretiyle yap─▒lan i┼člemlerin kendisini ba─člay─▒c─▒ oldu─čunu kabul, beyan ve taahhüt etmi┼čtir. Kullan─▒c─▒, ┼čifresinin ba┼čkalar─▒nca ele geçirildi─čini ö─črendi─či takdirde T─░O’yu derhal bilgilendirmekle yükümlüdür.

5.1.5.) Kullan─▒c─▒, uygulama dâhilinde kendisi taraf─▒ndan sa─članan bilgilerin ve içeriklerin do─čru ve hukuka uygun oldu─čunu kabul ve taahhüt etmi┼čtir. T─░O, kullan─▒c─▒ taraf─▒ndan iletilen veya uygulama üzerinden kendisi taraf─▒ndan yüklenen, de─či┼čtirilen ve sa─članan bilgilerin ve içeriklerin do─črulu─čunu ara┼čt─▒rma, bu bilgi ve içeriklerin güvenli, do─čru ve hukuka uygun oldu─čunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlü ve sorumlu olmad─▒─č─▒ gibi, söz konusu bilgi ve içeriklerin yanl─▒┼č veya hatal─▒ olmas─▒ndan dolay─▒ ortaya ç─▒kacak hiçbir zarardan da sorumlu tutulamaz.

5.1.6.) Kullan─▒c─▒, “Uygulama Bilgilerim" sayfas─▒nda yap─▒lan tüm i┼člemlerin münhas─▒ran ve müstakilen kendisi taraf─▒ndan gerçekle┼čtirildi─čini kabul, beyan ve taahhüt etmi┼čtir. Kullan─▒c─▒, T─░O’ya verdi─či ileti┼čim bilgilerinin yaln─▒zca kendisine ait ve yaln─▒zca kendi kontrolü alt─▒ndaki ileti┼čim bilgileri oldu─čunu ve bu ileti┼čim bilgilerini aktif olarak kulland─▒─č─▒n─▒ taahhüt etmi┼čtir. Bu ileti┼čim bilgilerinin kullan─▒c─▒n─▒n kendisine ait olmamas─▒ndan veya ileti┼čim bilgilerini aktif olarak kullanmamas─▒ndan dolay─▒ T─░O’nun u─črayabilece─či her türlü zarar─▒ tazminle yükümlü olacakt─▒r. Kullan─▒c─▒n─▒n, kendisi için olu┼čturulmu┼č portallar─▒ ba┼čkas─▒na devretmesi veya kullan─▒ma açmas─▒ halinde, kullan─▒c─▒, T─░O’nun tek tarafl─▒ olarak ve ihbarda bulunmadan i┼č bu sözle┼čmeyi feshetme ve Kullan─▒c─▒n─▒n üyeli─čine son verme hakk─▒ bulundu─čunu kabul ve beyan etmi┼čtir. Kullan─▒c─▒, T─░O’nun yaz─▒l─▒ onay─▒ olmadan i┼čbu sözle┼čmeyi veya bu sözle┼čme'nin kapsam─▒ndaki hak ve yükümlülüklerini k─▒smen veya tamamen herhangi bir üçüncü ki┼čiye devredemez.

5.1.7.) T─░O’nun sundu─ču ürün ve hizmetlerden yararlananlar, uygulama dâhilinde yaln─▒zca hukuka uygun amaçlarla i┼člem yapabilirler. Kullan─▒c─▒n─▒n, uygulama dâhilinde yapt─▒─č─▒ her i┼člem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendisine aittir. Kullan─▒c─▒lar, uygulamay─▒ kullan─▒rken Türk Ceza Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Borçlar Kanunu, Tüketicinin Korunmas─▒ Hakk─▒nda Kanun, Mesafeli Sözle┼čmeler Yönetmeli─či, 5651 say─▒l─▒ ─░nternet Ortam─▒nda Yap─▒lan Yay─▒nlar─▒n Düzenlenmesi ve Bu Yay─▒nlar Yoluyla ─░┼členen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakk─▒nda Kanun, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, Marka, Patent, Faydal─▒ Model, Endüstriyel Tasar─▒m Haklar─▒n─▒n Korunmas─▒ ile ilgili kanun hükmünde kararnameler ve yasal düzenlemeler, hâlihaz─▒rda yürürlükte olan ilgili her türlü mevzuat hükümleri ile T─░O’nun uygulamaya ili┼čkin olarak yay─▒mlayaca─č─▒ bildirimlere uymay─▒ kabul etmi┼čtir.

5.1.8.) Kullan─▒c─▒ i┼čbu uygulaman─▒n T─░O’ya ait oldu─čunu ve onun taraf─▒ndan i┼čletildi─čini kabul etmi┼čtir. ─░┼čbu uygulaman─▒n içeri─či Fikri ve S─▒nai haklar do─črultusunda korunmaktad─▒r. Kullan─▒c─▒, T─░O ve/veya ba┼čka bir üçüncü ┼čahs─▒n ayni veya ┼čahsi haklar─▒na, malvarl─▒─č─▒na tecavüz te┼čkil edecek nitelikteki uygulama dâhilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve i┼čitsel imgeleri, video klipleri, dosyalar─▒, veri tabanlar─▒n─▒, kataloglar─▒ ve listeleri ço─čaltmayaca─č─▒n─▒, kopyalamayaca─č─▒n─▒, da─č─▒tmayaca─č─▒n─▒, i┼člemeyece─čini kabul ve taahhüt etmektedir.

5.1.9.) Uygulamada ve uygulama üzerinden ba─člant─▒ adresi verilen internet sitelerinde, kullan─▒c─▒ da dâhil olmak üzere üçüncü ki┼čiler taraf─▒ndan yay─▒nlanan içeriklerden dolay─▒ T─░O’nun sorumlulu─ču bulunmamaktad─▒r. Herhangi bir üçüncü ki┼či taraf─▒ndan sa─članan ve yay─▒nlanan bilgilerin, içeriklerin, görsel ve i┼čitsel imgelerin do─črulu─ču ve hukuka uygunlu─čunun taahhüdü bütünüyle bu eylemleri gerçekle┼čtiren ki┼čilerin sorumlulu─čundad─▒r. T─░O üçüncü ki┼čiler taraf─▒ndan sa─članan hizmetlerin ve içeriklerin güvenli─čini, do─črulu─čunu ve hukuka uygunlu─čunu taahhüt ve garanti etmemektedir.


5.1.10.) Kullan─▒c─▒ ve T─░O ba─č─▒ms─▒z taraflard─▒r. ─░┼čbu sözle┼čmenin onaylanmas─▒ ve uygulanmas─▒, taraflar aras─▒nda ortakl─▒k, temsilcilik veya i┼čçi-i┼čveren ili┼čkisi oldu─ču sonucunu do─čurmaz.

5.1.11.) Kullan─▒c─▒, T─░O’nun talep etti─či de─či┼čiklik ve/veya düzeltmeleri ivedi olarak yerine getirmek zorundad─▒r.T─░O taraf─▒ndan talep edilen de─či┼čiklik ve/veya düzeltme taleplerinin, kullan─▒c─▒ taraf─▒ndan zaman─▒nda yerine getirilmemesi sebebiyle do─čan veya do─čabilecek zararlar, hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen kullan─▒c─▒ya aittir.

5.1.12.)   Her türlü “Kullan─▒c─▒” tesisinin ilk ve en önemli ko┼čulu "18 ya┼č─▒ndan büyük olmak" ┼čart─▒d─▒r. Kullan─▒c─▒, üyelik formunu doldurduktan ve "Kullan─▒c─▒ Sözle┼čmesi 'ni okudum, müzakere ettim ve sözle┼čme ┼čartlar─▒n─▒ kabul ediyorum" maddesini onaylad─▒ktan sonra i┼čbu sözle┼čme kapsam─▒nda 18 ya┼č─▒ndan büyük oldu─čunu beyan ve taahhüt etmektedir. Kullan─▒c─▒n─▒n, uygulamaya kay─▒t oldu─ču ve T─░O taraf─▒ndan üyeli─či onayland─▒─č─▒ tarihte 18 ya┼č─▒ndan küçük oldu─ču tespit edilmesi halinde; T─░O, ilgili kullan─▒c─▒n─▒n sözle┼čmesini tek tarafl─▒ olarak feshedebilir. Bu halde kullan─▒c─▒, itiraz hakk─▒ bulunmad─▒─č─▒n─▒, maddi veya manevi tazminat dahil olmak üzere hiçbir talep hakk─▒ olamayaca─č─▒n─▒ kabul, beyan ve taahhüt etmi┼čtir.

5.2.)  T─░O’nun Hak ve Yükümlülükleri

 

5.2.1.) T─░O, uygulamada sunulan ürün ve hizmetleri ve içerikleri her zaman tek tarafl─▒ olarak de─či┼čtirebilme, kullan─▒c─▒n─▒n sisteme yükledi─či bilgileri ve içerikleri kullan─▒c─▒ da dahil olmak üzere üçüncü ki┼čilerin eri┼čimine kapatabilme ve silme hakk─▒n─▒ sakl─▒ tutmaktad─▒r. T─░O bu hakk─▒n─▒ hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanabilir. T─░O taraf─▒ndan kullan─▒c─▒dan talep edilen de─či┼čiklik ve/veya düzeltme istekleri belirtilen süre içerisinde yerine getirilmedi─či takdirde do─čmu┼č ve do─čabilecek zararlardan T─░O sorumlu olmayacak ve kullan─▒c─▒n─▒n uygulamay─▒ kullanma hakk─▒n─▒ dondurabilme veya sonland─▒rma hakk─▒na sahip olacakt─▒r.

5.2.2.) Referans kolayl─▒─č─▒ veya çe┼čitli sebepler nedeniyle uygulama içerisinde T─░O kontrolünde olmayan bir tak─▒m web sitelerine veya içeriklere linkler verilebilir. Bu linkler bahsi geçen web sitesini veya içerik sahibini destekleyici mahiyette olmad─▒─č─▒ gibi, web sitesi veya içerikte yer alan bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteli─či de ta┼č─▒mamaktad─▒r. T─░O, üçüncü ki┼čilerin web sitelerinin muhtevas─▒n─▒n burada say─▒lanlarla s─▒n─▒rl─▒ olmamakla birlikte; yasal, do─čru, güvenilir, yerinde ve uygun oldu─ču, içeri─činde kullan─▒lan bilgi, veri, yaz─▒l─▒m, ürün veya hizmetlerin ticarete elveri┼čli nitelikte oldu─ču, web sitesinin i┼čletme ve idaresinin hatas─▒z ve kesintisiz olaca─č─▒, aksakl─▒klar, kusur ve bozukluklar─▒n düzeltilece─či, web sitesinin zarar verici unsurlardan ve virüslerden temizlenmi┼č oldu─ču hususlar─▒nda herhangi bir öneri ve tavsiyede bulunmamakta ve bu hususlarda kullan─▒c─▒ya herhangi bir güven, beyan ve teminat vermemektedir. Uygulama üzerindeki linkler vas─▒tas─▒yla eri┼čilen portallar, web siteleri, dosyalar ve içerikler, bu linkler vas─▒tas─▒yla eri┼čilen portallar veya web sitelerinden sunulan hizmetler veya ürünler veya bunlar─▒n içeri─či hakk─▒nda T─░O’nun herhangi bir sorumlulu─ču yoktur.

5.2.3.) T─░O, uygulaman─▒n i┼čleyi┼čine, genel kurallar─▒na,genel ahlak kurallar─▒na ayk─▒r─▒ olan yorum, mesaj ve içerikleri istedi─či zaman ve ┼čekilde eri┼čimden kald─▒rabilir ve/veya bu yorum mesaj ve içeri─či giren kullan─▒c─▒n─▒n üyeli─čine herhangi bir ihbar yapmadan son verebilir.

5.2.4.) T─░O, i┼čbu uygulama ve uzant─▒s─▒nda mevcut her tür hizmet, ürün, uygulamay─▒ kullanma ko┼čullar─▒ ile Uygulamada sunulan bilgileri önceden bir ihtara gerek olmaks─▒z─▒n de─či┼čtirme, yeniden organize etme, Uygulamay─▒ durdurma hakk─▒n─▒ sakl─▒ tutar. De─či┼čiklikler, uygulamada yay─▒m an─▒nda yürürlü─če girer. Kullan─▒c─▒lar, uygulaman─▒n kullan─▒m─▒ ya da uygulamaya giri┼č ile bu de─či┼čiklikleri de kabul etmi┼č say─▒l─▒r. De─či┼čiklikler, T─░O taraf─▒ndan belirlenen mecra üzerinden kullan─▒c─▒lara duyurulur.

5.2.5.) T─░O, uygulama kapsam─▒nda verdi─či hizmetlerin sürekli aktif ve eri┼čilebilir olaca─č─▒na dair hiçbir garanti vermemektedir. T─░O özellikle yarg─▒ ve sair yetkili resmi merci karar ve uygulamalar─▒, mücbir sebepler, üçüncü ki┼čilerin sebep oldu─ču durumlar, Internet ba─člant─▒ hizmeti sa─člayan kurulu┼člardan kaynaklanan aksakl─▒klar ve gecikmeler ve benzeri d─▒┼č etkenler, yanl─▒┼č kullan─▒m, teknik ar─▒za ve sair aksakl─▒klar, tamir çal─▒┼čmalar─▒ veya di─čer yönlendirmeler sonucu meydana gelen aksakl─▒klar konusunda hiçbir ┼čekilde sorumluluk kabul etmez.

5.2.6.) T─░O gerekti─činde, a─č─▒n i┼čletim güvenli─činin tehlikede olmas─▒, a─ča eri┼čimin devaml─▒l─▒─č─▒, a─čda, yaz─▒l─▒mda veya kay─▒tl─▒ dosyalarda meydana gelebilecek ar─▒zalar─▒n önüne geçebilmek, muhtemel aksakl─▒klar─▒ engellemek veya etkisini azaltmak ad─▒na ve gerekli gördü─čü di─čer durumlarda uygulamaya eri┼čimi s─▒n─▒rland─▒rabilir veya durdurabilir.

6.) H─░ZMETLER

 

T─░O, “ÇEMBER” vas─▒tas─▒yla Kullan─▒c─▒lara i┼čbu sözle┼čme ile kapsam─▒ ve içeri─či belirlenen hizmetleri sa─člayacakt─▒r. Söz konusu uygulama ücretsizdir. T─░O taraf─▒ndan bu uygulama ile kullan─▒c─▒lara, kullan─▒c─▒lar─▒n birbirleriyle ileti┼čim kurabilece─či, yaz─▒l─▒ ve görsel içerikleri kullan─▒c─▒ Portallar─▒nda payla┼čabilece─či, al─▒c─▒lar─▒n, T─░O taraf─▒ndan uygulama kapsam─▒nda sat─▒┼ča sunulan ürünleri sat─▒n alabilece─či mecralar─▒n haz─▒rlanmas─▒ ve i┼čbu sözle┼čme ile belirlendi─či ┼čekil ve ko┼čullarla kullan─▒c─▒lara iletilmesi hizmetlerini sunacakt─▒r. T─░O, sundu─ču hizmetlerin içeri─činde istedi─či zaman de─či┼čiklik yapma hakk─▒n─▒ sakl─▒ tutar.

7.) G─░ZL─░L─░K

 

7.1.) Uygulama üzerindeki çe┼čitli formlar─▒n doldurulmas─▒ ve oylamalar─▒n yap─▒lmas─▒ suretiyle kullan─▒c─▒lar─▒n kendileriyle ilgili bir tak─▒m ki┼čisel bilgileri (ad─▒/soyad─▒, telefon, banka hesap numaras─▒ veya e-posta adresleri gibi) T─░O’ya vermeleri gerekmektedir. Ki┼čisel bilgiler, gerekti─činde kullan─▒c─▒yla temas kurmak için de kullan─▒lacakt─▒r. T─░O taraf─▒ndan talep edilen bilgiler veya kullan─▒c─▒ taraf─▒ndan sa─članan bilgiler ya da uygulama üzerinden yap─▒lan i┼člemlerle ilgili bilgiler; T─░P ve i┼čbirli─či içinde oldu─ču ki┼čiler taraf─▒ndan, sözle┼čme ile belirlenen amaçlar ve kapsam d─▒┼č─▒nda da, kullan─▒c─▒n─▒n kimli─či if┼ča edilmeden çe┼čitli istatistiksel de─čerlendirmeler, veri taban─▒ olu┼čturma ve pazar ara┼čt─▒rmalar─▒nda kullan─▒labilir. Kullan─▒c─▒ i┼čbu sözle┼čmeyi imzalamakla bu kullan─▒ma onay vermi┼čtir.

7.2.) T─░O i┼čbu sözle┼čmede aksi belirtilmedikçe ki┼čisel bilgilerden herhangi birini T─░O’nun i┼čbirli─či içinde olmad─▒─č─▒ ┼čirketlere ve üçüncü ki┼čilere aç─▒klamayacakt─▒r. A┼ča─č─▒da belirtilen s─▒n─▒rl─▒ durumlarda T─░O, i┼čbu sözle┼čme hükümleri d─▒┼č─▒nda kullan─▒c─▒lara ait bilgileri üçüncü ki┼čilere aç─▒klayabilir. Bu durum s─▒n─▒rl─▒ say─▒da olmak üzere;

  • Yetkili hukuki otoriteler taraf─▒ndan ç─▒kar─▒lan ve yürürlükte olan kanun, kanun hükmünde kararname, yönetmelik, vb. gibi hukuk kurallar─▒n─▒n getirdi─či zorunluluklara uyulmas─▒n─▒n,

  • ─░┼čbu sözle┼čmenin yerine getirilmesi ve bunlar─▒n uygulamaya konulmas─▒n─▒n,

  • Yetkili idari ve adli otorite taraf─▒ndan usulüne göre yürütülen bir ara┼čt─▒rma veya soru┼čturman─▒n yürütümü amac─▒yla üyelerle ilgili bilgi talep edilmesinin,

  • Kullan─▒c─▒lar─▒n haklar─▒ veya güvenliklerini korumak için bilgi verilmesinin gerekli oldu─ču hallerdir.

7.3)  T─░O, i┼čbu sözle┼čmenin 7.1. hükmü sakl─▒ tutulmak ko┼čulu ile, ki┼čisel bilgileri kesinlikle özel ve gizli tutmay─▒, bunu bir s─▒r saklama yükümü olarak addetmeyi ve gizlili─čin sa─članmas─▒ ve sürdürülmesi, gizli bilginin tamam─▒n─▒n veya herhangi bir k─▒sm─▒n─▒n kamu alan─▒na girmesini veya yetkisiz kullan─▒m─▒n─▒ veya üçüncü bir ki┼čiye if┼čas─▒n─▒ önlemek için gerekli tüm tedbirleri almay─▒ ve gerekli özeni göstermeyi beyan ve taahhüt etmektedir. T─░O’nun gerekli bilgi güvenli─či önlemlerini almas─▒na kar┼č─▒n ÇEMBER’e ve sisteme yap─▒lan sald─▒r─▒lar sonucunda gizli bilgilerin zarar görmesi veya üçüncü ki┼čilerin eline geçmesi durumunda T─░O’nun herhangi bir sorumlulu─ču olmayacakt─▒r.


8.) MESAFEL─░ SATI┼× H─░ZMET─░

8.1.) T─░O’nun uygulama ile sundu─ču hizmetlerden biri de uygulama kapsam─▒nda haz─▒rlanan ürünlerin sat─▒┼č─▒d─▒r. Taraflar aras─▒ndaki al─▒m-sat─▒m ili┼čkisi 6502 say─▒l─▒ Tüketicinin Korunmas─▒ Hakk─▒nda Kanun ve Mesafeli Sözle┼čmeler Yönetmeli─či’ne tabidir. T─░O i┼čbu sözle┼čme ve ilgili mevzuat kapsam─▒nda sat─▒┼č öncesi ürünle ilgili ön bilgilendirme yapmay─▒ taahhüt etmektedir.

8.2.) ─░┼čbu sözle┼čme kapsam─▒nda sat─▒┼ča sunulan ürün kullan─▒c─▒n─▒n istek veya ki┼čisel ihtiyaçlar─▒ do─črultusunda ki┼čiye özel olarak üretilmekte olup bu nedenle 6502 say─▒l─▒ Tüketicinin Korunmas─▒ Hakk─▒nda Kanun ve Mesafeli Sözle┼čmeler Yönetmeli─či’nde düzenlenen cayma hakk─▒ bu ürünler için geçerli olmayacakt─▒r. Ancak, ki┼čisel ihtiyaç veya istek do─črultusunda özel olarak üretilmeyen ürünler için, al─▒c─▒, on dört gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai ┼čart ödemeksizin sat─▒┼č sözle┼čmesinden cayma hakk─▒nda sahiptir. Cayma hakk─▒, al─▒c─▒n─▒n mal─▒ teslim ald─▒─č─▒ gün ba┼člar. Ancak al─▒c─▒, sözle┼čmenin kurulmas─▒ndan mal─▒n teslimine kadar olan süre içinde de cayma hakk─▒n─▒ kullanabilir. Cayma hakk─▒n─▒ kullanmak isteyen al─▒c─▒n─▒n, süresi içerisinde yaz─▒l─▒ olarak veya kal─▒c─▒ veri saklay─▒c─▒s─▒ ile T─░O’ya bildirmesi yeterlidir.


9.) UYGULANACAK HUKUK VE YETK─░L─░ MAHKEME 

─░┼čbu sözle┼čmenin uygulanmas─▒nda ve yorumlanmas─▒nda Türkiye Cumhuriyeti Kanunlar─▒ uygulanacakt─▒r. ─░┼čbu sözle┼čmeden dolay─▒ do─čan veya do─čabilecek her türlü ihtilaf─▒n hallinde ─░stanbul Anadolu Mahkemeleri ve ─░cra Daireleri yetkilidir.

10.) F─░KR─░ MÜLK─░YET HAKLARI

10.1.) ÇEMBER’in (genel görünüm, tasar─▒m, metin, imge, logo, ikon, yaz─▒l─▒, elektronik, grafik veya makinede okunabilir ┼čekilde sunulan teknik verileri, ÇEMBER markas─▒, uygulanan i┼č metodu ve i┼č modeli, yaz─▒l─▒m kodu ve di─čer kodlar da dahil ve fakat bunlarla s─▒n─▒rl─▒ olmamak kayd─▒yla) tüm unsurlar─▒ T─░O’ya aittir ve/veya T─░O taraf─▒ndan üçüncü bir ki┼čiden al─▒nan telif hakk─▒ alt─▒nda kullan─▒lmaktad─▒r. Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsam─▒nda korunan T─░O’ya ait tüm bu unsurlar önceden izin al─▒nmadan ve kaynak gösterilmeden de─či┼čtirilemez, kopyalanamaz, ço─čalt─▒lamaz, ba┼čka bir lisana çevrilemez, yeniden yay─▒mlanamaz, yeniden sat─▒lamaz, payla┼č─▒lamaz, da─č─▒t─▒lamaz, sergilenemez, Kullan─▒c─▒ Sözle┼čmesi kapsam─▒ d─▒┼č─▒nda kullan─▒lamaz veya bunlardan türemi┼č çal─▒┼čmalar yap─▒lamaz veya haz─▒rlanamaz, aksi ┼čekilde davran─▒lmas─▒ halinde, sorumlu ki┼či/ki┼čiler T─░O’nun u─črad─▒─č─▒ zarar─▒ ve/veya lisans verenler de dahil üçüncü ki┼čilerin u─črad─▒klar─▒ zararlardan dolay─▒ T─░O’dan talep edilen tazminat miktar─▒n─▒, mahkeme masraflar─▒ ve avukatl─▒k ücreti de dahil olmak üzere kar┼č─▒lamakla yükümlü olacaklard─▒r.

10.2.) Kullan─▒c─▒lar taraf─▒ndan uygulamaya yüklenen her türlü yaz─▒l─▒, görsel içeri─čin fikri mülkiyet hukukuna tabi olmas─▒ halinde, fikri mülkiyet haklar─▒ kullan─▒c─▒ya ait olup, kullan─▒c─▒, T─░O’ya söz konusu içerik üzerinde ço─čaltma, kopyalama, i┼čleme ve bas─▒l─▒ ortam, radyo-televizyon, uydu ve kablo gibi telli veya telsiz yay─▒n yapan kurulu┼člar vas─▒tas─▒yla veya internet ve sair dijital ileti┼čim ┼čekilleri de dahil olmak üzere i┼čaret ve/veya görüntü nakline yarayan araçlar ve sair her türlü araçla yay─▒nlama haklar─▒ dahil olmak ancak bunlarla k─▒s─▒tl─▒ kalmamak kayd─▒yla hiçbir co─črafi s─▒n─▒rlama olmaks─▒z─▒n süresiz ve bedelsiz kullan─▒m hakk─▒ vermi┼čtir.

10.3.) Kullan─▒c─▒lar─▒n, uygulamada yay─▒nlanmak üzere sundu─ču içeri─čin kendilerine ait oldu─ču veya Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu çerçevesinde kullanma haklar─▒n─▒n oldu─ču kabul edilir. Kullan─▒c─▒lar, kendilerine ait olmayan içeri─či ancak kanunda belirtilen usule uygun olarak ve at─▒fta bulunmak ┼čart─▒yla yay─▒nlayabilir. Aksi halde, 3. ki┼čiler taraf─▒ndan talep edilen tazminatlar dahil, T─░O’nun u─črayaca─č─▒ zararlardan içeri─či yükleyen üye sorumlu olacakt─▒r.


11.) SÖZLE┼×ME DE─×─░┼×─░KL─░KLER─░

T─░O günün ko┼čullar─▒na ve ilgili mevzuatlardaki de─či┼čikliklere ba─čl─▒ olarak, i┼čbu Kullan─▒c─▒ Sözle┼čmesi'ni veya herhangi bir hükmünü, uygun görece─či herhangi bir zamanda, uygulamada ilan etmek suretiyle de─či┼čtirebilir. ─░┼čbu Kullan─▒c─▒ Sözle┼čmesi'nin de─či┼čen hükümleri, ilan edildikleri tarihte veya önceden belirtilen geçerlilik tarihi olmas─▒ halinde ise belirtilen tarihinde geçerlilik kazanacak; geri kalan hükümler, aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlar─▒n─▒ do─čurmaya devam edecektir. ─░┼čbu Kullan─▒c─▒ Sözle┼čmesi, kullan─▒c─▒lar─▒n tek tarafl─▒ beyanlar─▒ ile de─či┼čtirilemez.


12.) MÜCB─░R SEBEPLER

12.1.) Mücbir sebep terimi, do─čal afet, isyan, sava┼č, grev, T─░O’nun gerekli bilgi güvenli─či önlemleri almas─▒na kar┼č─▒n Uygulama, Portal ve sisteme yap─▒lan sald─▒r─▒lar da dahil ve fakat bunlarla s─▒n─▒rl─▒ olmamak kayd─▒yla T─░O’nun makul kontrolü haricinde geli┼čen ve T─░O’nun gerekli özeni göstermesine ra─čmen önleyemedi─či kaç─▒n─▒lamayacak olaylar olarak yorumlanacakt─▒r.

12.2.) Mücbir sebep say─▒lan tüm durumlarda, taraflar i┼čbu Sözle┼čme ile belirlenen edinimlerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü de─čildir. Bu ve bunun gibi durumlar, T─░O için gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için T─░O’dan herhangi bir nam alt─▒nda tazminat talep edilemeyecektir.13.) KAYITLARIN GEÇERL─░L─░─×─░

Kullan─▒c─▒, i┼čbu sözle┼čmeden do─čabilecek ihtilaflarda T─░O’nun kendi veri taban─▒nda, sunucular─▒nda tuttu─ču elektronik ve sistem kay─▒tlar─▒n─▒n, ticari kay─▒tlar─▒n─▒n, defter kay─▒tlar─▒n─▒n, mikrofilm, mikrofi┼č ve bilgisayar kay─▒tlar─▒n─▒n muteber ba─člay─▒c─▒, kesin ve münhas─▒r delil te┼čkil edece─čini ve bu maddenin HMK 193. madde anlam─▒nda delil sözle┼čmesi niteli─činde oldu─čunu kabul, beyan ve taahhüt etmektedir..


14.) SÖZLE┼×MEN─░N FESH─░

─░┼čbu sözle┼čme, Kullan─▒c─▒ uygulamaya üye oldu─ču sürece yürürlükte kalacak ve taraflar aras─▒ hüküm ve sonuçlar─▒n─▒ do─čurmaya devam edecek; Kullan─▒c─▒n─▒n üyelik süresinin dolmas─▒ veya geçici veya kal─▒c─▒ olarak üyeli─činin durdurulmas─▒ hallerinde sona ermi┼č say─▒lacakt─▒r. Uygulama kullan─▒c─▒lar─▒n─▒n i┼čbu Kullan─▒c─▒ Sözle┼čmesi'ni ve/veya ÇEMBER içinde yer alan kullan─▒ma, üyeli─če ve hizmetlere ili┼čkin benzeri kurallar─▒ ihlal etmeleri durumunda ve özellikle a┼ča─č─▒da say─▒lan hallerde, T─░O, Kullan─▒c─▒ Sözle┼čmesi'ni tek tarafl─▒ olarak feshedebilecek ve kullan─▒c─▒lar, fesih sebebiyle, T─░O’nun u─črad─▒─č─▒ tüm zararlar─▒ tazmin etmekle yükümlü olacakt─▒r;

i-         Kullan─▒c─▒n─▒n, herhangi bir yöntem kullanarak, sistemin i┼čleyi┼čini manipüle edecek davran─▒┼člar ile gerçek d─▒┼č─▒ i┼člemlerde bulunmas─▒,

ii-              Kullan─▒c─▒n─▒n kendisi için olu┼čturulmu┼č kullan─▒c─▒ profilini ba┼čkas─▒na devretmesi veya kullan─▒ma açmas─▒,

iii-            Kullan─▒c─▒n─▒n, üçüncü ki┼čilerin haklar─▒na tecavüz eden ve/veya etme tehlikesi bulunan fillerde bulunmas─▒.


15.) TEBL─░GAT ADRESLER─░

15.1.) ÇEMBER uygulamas─▒ üyelerden pe┼činen tebligat adreslerini istememektedir. Ancak kullan─▒c─▒lar─▒n T─░O’ya bildirdi─či elektronik posta adresi, bu sözle┼čme ile ilgili olarak yap─▒lacak her türlü bildirim için yasal adresin istenece─či elektronik posta olarak kabul edilmektedir.

15.2.) Taraflar, mevcut elektronik postalar─▒ndaki de─či┼čiklikleri yaz─▒l─▒ olarak di─čer tarafa 3 (üç) gün içerisinde bildirmedikçe, eski elektronik postalara yap─▒lacak bildirimlerin geçerli olaca─č─▒n─▒ ve kendilerine yap─▒lm─▒┼č say─▒laca─č─▒n─▒ kabul etmi┼člerdir.

15.3.) T─░O’nun kullan─▒c─▒lar─▒n kay─▒tl─▒ elektronik posta adreslerine yapaca─č─▒ her türlü bildirimin, elektronik postan─▒n T─░O taraf─▒ndan yollanmas─▒ndan 1 (bir) gün sonra üyelere tebli─č edildi─či kabul edilecektir.

15.4.) Al─▒c─▒lar─▒n, uygulama arac─▒l─▒─č─▒yla T─░O’ya fatura gönderimi için bildirmi┼č olduklar─▒ adresleri ayn─▒ zamanda geçerli tebligat adresi olarak kabul edilecektir.

16.) YÜRÜRLÜK


16.1.) ─░┼čbu sözle┼čme, kullan─▒c─▒n─▒n, ÇEMBER mobil uygulamas─▒ndan üyelik kayd─▒n─▒  tamamlad─▒─č─▒nda, bu sözle┼čmeyi okuyup anlad─▒─č─▒n─▒ ve kabul etti─čini elektronik olarak onaylamas─▒ ile yürürlü─če girer.

 

16.2.) Kullan─▒c─▒, i┼čbu sözle┼čmede yer alan maddelerin tümünü okudu─čunu, anlad─▒─č─▒n─▒, kabul etti─čini ve kendisiyle ilgili olarak verdi─či bilgilerin do─črulu─čunu onaylad─▒─č─▒n─▒ beyan, kabul ve taahhüt etmi┼čtir.

16.3.) ─░┼čbu Sözle┼čme, 16 (onalt─▒) madde ve 10 (on) sayfadan olu┼čmakta olup kullan─▒c─▒n─▒n elektronik olarak onay verilmesi ile, kullan─▒c─▒n─▒n onay verdi─či anda, kar┼č─▒l─▒kl─▒ olarak kabul edilerek yürürlü─če girmi┼čtir.